comarch esprawozdania

COMARCH E-SPRAWOZDANIA
Aplikacja do pełnej obsługi sprawozdań finansowych.

W życie weszły przepisy, które zmieniają sposób przesyłania e-sprawozdań finansowych.

Od teraz będzie to możliwe tylko w formie elektronicznej – wypróbuj program Comarch e-Sprawozdania!

Dlaczego warto wybrać program Comarch e-Sprawozdania?

 • zgodność ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów – czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów
 • dostęp w chmurze: możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – w modelu abonamentowym
 • pełna kompatybilność z innym oprogramowaniem: nie musisz mieć systemu Comarch ERP, by z nią pracować
 • poprawność sprawozdania: aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy;

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa)
 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • kalkulacja podatku dochodowego
 • pozostałe noty i objaśnienia

Comarch e-Sprawozdania, umożliwia przygotowanie i wysłanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, czyli w formie pliku XML.

Niewątpliwą zaletą aplikacji jest to, iż może ona działać niezależnie i z dowolnym systemem ERP, ponieważ jest możliwość ręcznego wprowadzania danych.

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania będzie płatna wg cennika :

Cennik Comarch e-Sprawozdania* Stacjonarnie W chmurze (miesięczna opłata abonamentowa)
Comarch ERP Optima 650 zł 40 zł
Comarch ERP Optima BR 950 zł 60 zł
Comarch ERP Altum i XL 1500 zł 75 zł
Comarch e-Sprawozdania (standalone) 1950 zł

*ceny netto za licencję serwerową

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Aby nabyć aplikację zachęcamy do kontaktu